Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluce protokolů pro zamezení vzniku smyček na linkové vrstvě 

    Březina, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá možností eliminace tvorby smyček a na linkové vrstvě OSI modelu. Nejprve bylo potřeba určit, co to vůbec smyčky jsou a jak se tvoří. Následně bylo představeno řešení problému se smyčkami v ...
  • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

    Kraus, Zdeněk
    Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...