Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu 

    Kraus, David
    Tato práce se zabývá vytvořením platformy pro testování stabilizačních a řídicích algoritmů pro UAV. Byl vybrán vhodný model letadla, do kterého byla navržena struktura řídicí a výkonové elektroniky. Byla provedena rešerše ...
  • Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4 

    Ligocki, Roman
    PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně ...