Now showing items 1-6 of 6

 • The Hefaistos System 

  Mancl, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes functionality and principle of Hefaistos system. This system is fully automated and modular. Its purpose is for measurement of frequency responses of materials and its temperature dependence. Article ...
 • Měření parametrů piezoelektrických aktivních prvků snímačů akustické emise 

  Fialka, Jiří
  Práce se věnuje problematice měření parametrů piezoelektrických materiálů a vlivu teploty na jejich stabilitu. V úvodní části je stručně vysvětlena problematika piezoelektrického jevu, jeho využití, způsob výroby ...
 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • Návrh mikroaktuátoru s využitím SMART materiálů 

  Hradil, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem mikroaktuátoru s využitím SMART materiálu. První část srovnává skupinu SMART materiálů vhodnou na konstrukci aktuátorů z pohledu reakce na podnět zejména formou deformace. Druhá část se ...
 • Systém Hefaistos 

  Mancl, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá popisem měřicího systému Hefaistos. Je zde popsán princip tohoto systému, který je plně automatizovaný a modulární. Účelem systému je měření frekvenčních teplotních závislostí materiálů. ...
 • Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů 

  Shromáždil, Petr
  Cílem diplomové práce s názvem Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů je navrhnout pracoviště pro měření teplotní závislosti šumu piezokeramického snímače. V programové části je navržena aplikace ...