Now showing items 1-7 of 7

 • Elektrické vlastnosti feroelektrických materiálů 

  Hudeček, Ondřej
  Bakalářská práce řeší vlastnosti a použití feroelektrických materiálů v elektrotechnice. Experiment byl zaměřen na měření a vyhodnocení teplotní a frekvenční závislosti komplexní permitivity pro různé feroelektrické keramické ...
 • Měření parametrů piezoelektrických aktivních prvků snímačů akustické emise 

  Fialka, Jiří
  Práce se věnuje problematice měření parametrů piezoelektrických materiálů a vlivu teploty na jejich stabilitu. V úvodní části je stručně vysvětlena problematika piezoelektrického jevu, jeho využití, způsob výroby ...
 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • Návrh mikroaktuátoru s využitím SMART materiálů 

  Hradil, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem mikroaktuátoru s využitím SMART materiálu. První část srovnává skupinu SMART materiálů vhodnou na konstrukci aktuátorů z pohledu reakce na podnět zejména formou deformace. Druhá část se ...
 • Systém Hefaistos 

  Mancl, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá popisem měřicího systému Hefaistos. Je zde popsán princip tohoto systému, který je plně automatizovaný a modulární. Účelem systému je měření frekvenčních teplotních závislostí materiálů. ...
 • Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů 

  Shromáždil, Petr
  Cílem diplomové práce s názvem Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů je navrhnout pracoviště pro měření teplotní závislosti šumu piezokeramického snímače. V programové části je navržena aplikace ...
 • Zdokonalování palivových čerpadel, možnosti a omezení 

  Novotný, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vstřikovacími systémy Common Rail používanými u vznětových motorů vozidel. Obsahuje přehled výrobců těchto systémů, jejich konstrukci a odlišnosti. V druhé části jsou popsány elektrotechnické a ...