Now showing items 1-2 of 2

  • Nové směry v pouzdření 

    Hřešil, Tomáš
    Tento projekt řeší vytvoření manuálu pro moderní elektronická pouzdra, která jsou stále častěji používána v dnešních elektronických obvodech a zařízeních. Mezi moderní pouzdra patří především maloobjemové DIL, QFP, BGA, ...
  • Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA 

    Skácel, Josef
    Předkládaná práce se zabývá problematikou pouzdření a přestupem tepla. Především je práce zaměřena na pouzdra QFN a BGA, v dnešní době nejsofistikovanější běžné řešení. První část práce se zabývá rozborem současného stavu ...