Now showing items 1-4 of 4

 • Error Concealment Method Based on Motion Vector Prediction Using Particle Filters 

  Hrusovsky, B.; Mochnac, J.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  Video transmitted over unreliable environment, such as wireless channel or in generally any network with unreliable transport protocol, is facing the losses of video packets due to network congestion and different kind of ...
 • Generátor paketů na platformě FPGA 

  Bari, Lukáš
  Práca sa zaoberá teóriou a návrhom generátora sieťového provozu na platforme FPGA. Pre popis je použitý programovací jazyk VHDL. Práca zahrňuje zoznámenie sa s vývojovými postupmi a návrhovými prostriedkami potrebnými pre ...
 • Grafický nástroj pro generování paketů 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou generátorů síťových paketů. První část je věnována teorii komunikace v počítačových sítích z pohledu architektury TCP/IP. Druhá část je věnována výsledkům rešerše aktuálně dostupných ...
 • Vytvoření modelu počítačové sítě v prostředí MATLAB/SIMULINK 

  Zedníček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá simulací chování transportního protokolu TCP v bezdrátovém optickém prostředí. Práce zkoumá různé nastavení parametrů protokolu a vyhodnocuje jejich odezvy na přenosovou rychlost. Klíčové body ...