Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

    Morský, Ondřej
    Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...