Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plošiny simulátoru 

    Hlaváček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrlolou vybraných komponent paralelního mechanismu se šesti stupni volnosti. Mechanismus využívá jako vodící řetězce klikové mechanismy. Pro pevnostní výpočet je užito ...
  • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

    Cvejn, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...