Now showing items 1-2 of 2

  • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

    Hynčica, Vojtěch
    Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
  • Rozbor výroby hřídelí přesných servomotorů 

    Železný, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na co možná nejefektivnější výrobu hřídelí servomotoru s využitím strojního parku firmy. Využití řídícího systému Fanuc na všech strojích s příklady jejich použití v praxi. Výroba a začlenění ...