Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na eliminaci nadbytečných kontrolních činností 

  Raiskupová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá návrhem na změnu výrobního procesu se zaměřením na eliminaci nadbytečných kontrolních činností. V první části práce jsou představeny možné teoretické přístupy, na které navazuje seznámení se s ...
 • Optimalizace procesů servisního oddělení společnosti Bystronic Czech Republic, s.r.o 

  Doušková, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zmapování servisního oddělení ve společnosti Bystronic Czech Republic s.r.o. a optimalizaci k jejímu zlepšení budoucích stavů procesů. Optimalizace bude obsahovat návrh řešení ke zlepšení ...
 • Posouzení rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí 

  Ešpandr, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí. Práce se zaměřuje na vysvětlení některých pojmů z oblasti rizikologie, popis jednotlivých typů zatěžovacích zkoušek stavebních ...
 • Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat 

  Ručka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací Paretovy analýzy v systému COMES Modeller. V první části je popsána Paretova analýza a Lorenzova křivka spolu s postupem, jak správně aplikovat Paretovu analýzu na data získaná z ...
 • Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů 

  Vlach, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na řešení zadání z průmyslové praxe za účelem zvyšování jakosti ve výrobě přívěsů. Ve zhodnocení stávajícího stavu jsou popsány vybrané charakteristiky společnosti AGADOS, rozbor výrobního procesu ...