Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Analýza procesu řízení projektů 

  Bordovský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu řízení projektů ve firmě Královopolská, a.s. Brno. Firma patří mezi největší české výrobce jeřábů a zdvihací techniky. Práce se zabývá analýzou vybraných projektů, odhalením ...
 • Analýza procesu výroby malých přírub 

  Talanda, Jiří
  Tématem diplomové práce je analýza procesu výroby malých přírub. Návrhu optimalizačních opatření předchází analýza výrobního procesu, jeho zmapování, sběr dat, analýza dat pomocí Paretovy analýzy a určení příčin vzniku ...
 • Metody jakosti ve výrobě desek plošných spojů 

  Kordek, Jaroslav
  v praci su predstavene zakladne metody kvality a FMEA analyza. FMEA analyza je pouzita vo vyrobe DPS
 • Návrh a zavedení systému sběru informací o spolehlivosti stroje 

  Kurowski, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému sběru informací o reklamacích strojů, zavedením tohoto systému a návrhem dalšího zpracování dat pro eliminaci nákladů na reklamace.
 • Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu ...
 • Návrh na snížení zmetkovitosti výrobku DQ 500 u firmy Swoboda CZ, spol. s r.o. 

  Hable, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin zmetkovitosti ve výrobním procesu řídících jednotek automatické převodovky DQ 500 pro automobily koncernu VOLKSWAGEN u firmy SWOBODA CZ, s. r. o. Tato práce předkládá doporučení ...
 • Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací 

  Charvátová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit ...
 • Návrh plánování a řízení projektu v softwarové společnosti 

  Čtvrtlík, Miroslav
  Práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesů ve společnosti realizující softwarové projekty. Jejím cílem je nalezení nedostatků v procesu realizace individuálního požadavku zákazníka a provedení návrhu na zlepšení. ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2008 

  Záleská, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na oblast nákupu ve společnosti XYZ, s.r.o. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části je provedena analýza firemních procesů. Na základě ...
 • Návrh zlepšení řízení procesu výroby potravin 

  Koshilka, Snizhana
  Diplomová práce je zaměřena na oblast řízení výroby ve společnosti XY, a.s. V první části, jsou uvedené teoretické znalosti potřebné pro pochopení řešené problematiky a zpracování diplomové práce. Ve druhé části je provedena ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Optimalizace činnosti měrového střediska 

  Benda, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací činností v oddělení PUQ (Dodavatelská kvalita) ve firmě Robert Bosch České Budějovice. Uvedené oddělení je zodpovědné za vstupní kontrolu dílců do výroby, kontrolu nových dílců včetně ...
 • Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2019-03-19)
  This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Statistická regulace procesů a snížení zmetkovitosti 

  Negrová, Stefania
  Cílem této diplomové práce je analýza zmetkovitosti konkrétního procesu pomocí nástrojů statistického řízení procesů a následný návrh vhodných opatření ke snížení zmetkovitosti. V práci je popsáno všech sedm základních ...
 • Statistické hodnocení výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů 

  Nikl, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů. V první části je zhodnocen kontrolní systém společnosti THT, s.r.o. Druhá, teoretická část, popisuje 7 základních ...
 • Systém řízení podnikových zkušeben 

  Kosina, Jiří
  Diplomová práce popisuje a analyzuje současný systém rezervací zkušebních zařízení ve fir-mě Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS. Za pomoci metod Six Sigma je systém analyzován a jsou připraveny návrhy na ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šimek, Petr
  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...