Now showing items 1-7 of 7

 • Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics 

  Höhn, Tomáš
  Metoda konečných prvků implementovaná v programu COMSOL Multiphysics je využívána k analýze tzv. free-standing kmitočtově selektivních povrchů ve 3D. Tyto modely jsou následně doplněny o periodické okrajové podmínky. Dále ...
 • Modelování lineárního zkreslení zvukových zařízení 

  Vrbík, Matouš
  V této práci jsou probrány metody úpravy a modelování kmitočtové charakteristiky zvukového zařízení číslicovým filtry. Mimo klasických metod návrhu číslicových filtrů je pozornost věnována pokročilejším numerickým metodám, ...
 • Optimalizační úlohy na bázi částicových hejn (PSO) 

  Němeček, Patrik
  Práce se zabývá optimalizací na bázi částicových hejn. V teoretické části je nejprve stručně popsána problematika optimalizace. Poté se značná část věnuje celkovému popisu optimalizačního algoritmu na bázi částicových hejn ...
 • Particle Swarm Optimization with Distance Based Repulsivity 

  Pluhacek, Michal; Zelinka, Ivan; Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Kadavy, Tomas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  In this study, we propose a repulsive mechanism for the Particle Swarm Optimization algorithm that improves its performance on multi-modal problems. The repulsive mechanism is further extended with a distance-based ...
 • Plánování cesty robotu pomocí rojové inteligence 

  Schimitzek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí rojové inteligence. V teoretické části jsou popsány nejznámější metody rojové inteligence (optimalizace mravenčí kolonií, optimalizace včelím rojem, optimalizace ...
 • Počítačové modelování netradičních trychtýřových antén 

  Divín, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem optimalizační metody PSO a jejího uplatnění na navýšení směrovosti rotačně symetrických trychtýřových antén. K tomuto účelu byl využit osově symetrický 2D model z programu Comsol ...
 • Using Complex Network Visualization and Analysis for Uncovering the Inner Dynamics of PSO Algorithm 

  Pluhacek, Michal; Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Kadavy, Tomas; Zelinka, Ivan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  In this study, we construct a complex network from the inner dynamic of Particle Swarm Optimization algorithm. The subsequent analysis of the network promises to provide useful information for better understanding the ...