Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

    Záděra, David
    Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje metody vedoucí k detekci a sledování pohybujících se objektů ve videu. Z detekčních metod jsou v práci zmíněny metody odečítání pozadí, segmentace a detekční metody využívající ...
  • Sledování objektu ve videu 

    Beťko, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací a testováním různých algoritmů na sledování objektu ve videu, založených na principu Částicového filtru. Jejich vlastnosti jsou porovnávány a diskutovány pomocí vytvořeného ...