Now showing items 1-2 of 2

  • Gecko Mimicking Surfaces 

    Fecko, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form ...
  • Mikrostruktury mimikující povrch tlapky gekona 

    Fecko, Peter
    Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní ...