Now showing items 1-2 of 2

  • Editor pasportizace VUT 

    Bierza, Daniel
    V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...
  • Využití metody fotogrammetrie při pasportizaci památkové budovy 

    Ondová, Natálie
    Tato práce se zabývá posouzením stavebně technického stavu památkové budovy Jižní brány Hradu Veveří. S využitím fotogrammetrie – jako jednou z hlavních metod měření – je vytvořen 3D model tohoto objektu a zpracována jeho ...