Now showing items 1-11 of 11

 • Anténa s řiditelným svazkem 

  Krejčíř, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény s řiditelným svazkem. V práci jsou popsány metody řízení svazku a následný návrh antény. Anténa byla navržena pro ISM pásmo a pracuje na kmitočtu 5,8 GHz. Celý návrh byl proveden ...
 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Influence of EBG Structures on the Far-Field Pattern of Patch Antennas 

  Horak, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  In this paper, the influence of the EBG structures on the far-field pattern of patch antennas is investigated. As a reference model, a conventional rectangular patch antenna on a high-permittivity substrate is used. The ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Planární anténní řady pro RFID aplikace 

  Pochobradský, Jakub
  Práce popisuje základní principy radiofrekvenční identifikace, základní vlastnosti flíčkových antén, možnosti jejich napájení a návrh planárních anténních řad. Podrobně jsou probrány možnosti impedančního přizpůsobení. V ...
 • Počítačové modelování implantovatelných antén 

  Deneš, Roman
  Tato práce je zaměřena na návrh planárních antén a jejich použití v blízkosti lidského těla. Cílem práce je parametricky analyzovat různé typy planárních antén a zjistit, která anténa bude mít nejlepší vlastnosti v blízkém ...
 • Reliability Improvement of RF Identification of Shadowed People in Building Corridors Using Space Diversity 

  Svanda, M.; Kvicera, M.; Polivka, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This paper deals with the investigation of space diversity techniques for elimination of signal fading and consequently extension of coverage area in applications of RF identification of shadowed people in a building ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Vícepásmová flíčková anténa 

  Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je návrh, numerické modelovaní a optimalizace lineárně polarizovaných flíčkových antén v programu CST Microwave Studio. Jsou zde porovnány různé způsoby napájeni a různé přístupy pro dosažení vícepásmového ...