Now showing items 1-13 of 13

 • Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning 

  Abbadi, Ahmad
  Metody plánování pohybu jsou významnou součástí robotiky, resp. mobilních robotických platforem. Technicky je realizace plánování pohybu z globální úrovně převedena do posloupnosti akcí na úrovni specifické robotické ...
 • Návrh knihovny pro plánování trajektorie robotu 

  Novotný, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou problematiky plánování trajektorie ve známé mapě pomocí RRT algoritmu. Teoretická část popisuje základní pojmy a navigaci mobilního robotu. Do navigace patří lokalizace, mapování a plánování ...
 • Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení 

  Krček, Petr
  Jak již plyne z názvu, tato disertační práce se zabývá plánováním cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení. Úkolem plánování cesty robotu je nalezení cesty z počáteční do cílové pozice bez kolize s ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Plánování cesty pro více robotů 

  Sekáč, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro více mobilních robotů. Teoretická část se věnuje popisu navigace robota -- mapování a plánování cesty. Jsou zde popsány vybrané metody umělé inteligence používané při ...
 • Plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). V teoretické části dále popisuje základní algoritmy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Pěnčík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robotu. Obsahuje přehled obecných přístupů pro plánování cesty. Dále popisuje metody rojové inteligence a jejich aplikace na plánování cesty robotu. Práce obsahuje návrhy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí posilovaného učení 

  Veselovský, Michal
  Tato práce se zabývá plánováním cesty pro autonomního robota v prostředí se statickými překážkami. Součástí práce je analýza různých přístupů k plánování cesty robota, a v implementační části popis metod využívajících ...
 • Plánování cesty robotu pomocí rojové inteligence 

  Schimitzek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí rojové inteligence. V teoretické části jsou popsány nejznámější metody rojové inteligence (optimalizace mravenčí kolonií, optimalizace včelím rojem, optimalizace ...
 • Plánování cesty v neurčitém prostředí pomocí algoritmu AO* 

  Foukal, Jakub
  Diplomová práce se věnuje plánování cesty v neurčitém prostředí se zaměřením na metody typu AO*. V praktické části se zaměřuje na návrh a implementaci vlastní metody řešení pro prohledávání And/Or grafu. Pro provedení ...
 • Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřená na pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných grafových metod, které o jsou specifické tím, že zefektivňují proces hledání nejkratší cesty a ...