Now showing items 1-4 of 4

  • Evoluční optimalizace analogových obvodů 

    Mihulka, Tomáš
    Cílem práce bylo vytvořit systém pro optimalizaci vybraných analogových obvodů pomocí evoluce s různými fitness funkcemi. Taktéž na tomto systému provádět sadu experimentů a na jejich základě vyhodnotit možnosti evoluční ...
  • Korelační koeficienty a oblasti jejich použití 

    Rudžík, Matej
    Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi korelačných koeficientov a ich vlastnosťami v závislosti od rozloženia dát. Teoretická časť práce obsahuje definície jednotlivých typov korelačných koeficientov a testov ...
  • Řízení poslechových testů pro subjektivní hodnocení kvality audio signálu 

    Kovařík, Tomáš
    Cílem této diplomové práce bylo provedení poslechových testů. Pro tyto testy zvolit vhodné metody provedení, testy provést a získaná data vyhodnotit pomocí statistických analýz. Z výsledků prvního testu poté sestavit ...
  • Subjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémech 

    Falešník, Vlastimil
    Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání vlivu aditivního šumu pozadí ve zvukových záznamech. Tento typ šumu se často vyskytuje při jejich restaurování. Častou snahou je tyto nechtěné šumy potlačit. Problematickou částí ...