Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

    Tihlaříková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...