Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce provozu protokolu BitTorrent 

    Florek, Daniel
    Táto práca sa zaoberá detekciou BitTorrentovej komunikácie uloženej v súbore formátu pcap. Navrhol a implementoval som program, ktorý dokáže komunikáciu detekovať primárne na základe hĺbkovej analýzy paketov, ktorej výsledky ...