Now showing items 1-6 of 6

 • Bytový dům 

  Pevný, Richard
  Bakalářská práce řeší projekt bytového domu v Pelhřimově ve stupni pro provedení stavby. Bytový dům má 4 nadzemní podlaží. V objektu je navrženo 6 bytových jednotek s celkovou kapacitou 20 osob, technické zázemí se sklepy, ...
 • Bytový dům v Pelhřimově 

  Vaněk, Petr
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby novostavby bytového domu v Pelhřimově. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. V bytovém domě je celkem navrženo pět bytů. ...
 • Dálnice Humpolec - Pelhřimov 

  Marek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie zabývající se novou, respektive modernizovanou trasou mezi městy Pelhřimov a Humpolec. Obě tato města se nachází v okrese Pelhřimov, v Kraji Vysočina. Trasa je řešena ve třech ...
 • Plánování přístupových sítí UMTS 

  Spěváček, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na mobilní síť 3. generace - UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Nejprve je popsán vývoj mobilních sítí a struktura UMTS. Druhá, hlavní část popisuje plánování přístupové ...
 • Polyfunkční dům v Pelhřimově 

  Dvořák, František
  Diplomová práce řeší projekt novostavby polyfunkčního domu v Pelhřimově. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází komerční prostory. Tyto prostory jsou tvořeny ...
 • Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov 

  Stejskal, Roman
  Vyhledávací studie obchvatu obcí Myslotín, Ondřejov, Ústrašín jenž je součástí přeložky I/34 (mezinárodní tah E551). Komunikace je vedena v extravilánu a bude navazovat na plánovaný obchvat Pelhřimova. Obsahem práce je ...