Now showing items 1-13 of 13

 • Malá testovací teplotní komora 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena na metodiku stanovení parametrů Peltierových baterií a na teorii konstrukce chladícího bloku na základě získaných parametrů. Získaných informací je pak v práci využito k návrhu a konstrukci malé ...
 • Malá testovací teplotní komora 

  Wolfshörndl, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje s využitím termogenerátoru 

  Vlček, Lubomír
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením elektrického zařízení, které by umožnilo napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje. Jedná se o využití termoelektrického generátoru (TEG).
 • Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory 

  Kalachová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá návrhem senzoriky a řízení teplotní komory s pracovním rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky s požadovanou přesností ±2°C. Jako akční člen pro ohřev i chlazení komory byl ...
 • Návrh tepelně izolované komory a zajištění její regulace na konstantní teplotu 

  Vejnar, Pavel
  Práce se zabývá návrhem malé teplotní komory s regulací teploty. První část je věnována popisu Peltierových článků, teorii přenosu tepla a způsobu chlazení. Dále práce zkoumá výběr vhodného termoboxu a jeho tepelný odpor ...
 • Návrh výukového modelu termocykleru 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...
 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Brtáň, Filip
  Cielom tejto práce je návrh systému pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltierovho článku, riadeného mikrokontrolérom. Jedná sa o autonómne zariadenie s automatickým nastavením regulačných konštánt, ...
 • Termoelektrické generátory a jejich využití ve spojení s obnovitelnými zdroji energie 

  Bajgl, Tomáš
  Tato práce se zabývá principem přeměny tepelné energie na elektrickou pomocí termoelektrického generátoru. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a experimentální měření. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
 • Termoelektrický generátor 

  Kozák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením zařízení, které by umožňovalo proměření základních charakteristik termoelektrických článků. Tyto články bývají v literatuře nejčastěji označovány zkratkou TEG (Thermo Electric Generators)
 • Termoelektrický generátor 

  Štetina, Jakub
  Tato práce se zabývá testováním termoelektrických článků a sestavením zařízení, které by na základě využití termoelektrických jevů sloužilo jako pohotovostní zdroj elektrické energie pro konkrétní účel. Jedná se o využití ...
 • Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR 

  Demjanics, Ferenc
  Cílem práce je obeznámit čitatele s problematikou návrhu konstrukcí kompaktních teplotních testovacích komor. Ukázat funkce a zapojení vybraných obvodů, který zabezpečují spolehlivý chod přístroje. Pro splnění zadání jsou ...