Now showing items 1-3 of 3

 • Regulace teploty v bioreactoru 

  Pospíchal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...
 • Testování MEMS gyroskopů 

  Hasík, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými poznatky o konstrukcích a parametrech MEMS gyroskopů. Dále je prezentován navržený měřicí řetězec pro testování MEMS gyroskopů ve společnosti Honeywell International s.r.o. a to ...
 • Vliv teplotních závislostí luminiscence solárních článků 

  Koutný, Michal
  Tato práce se zabývá diagnostikou defektů solárních článků pomocí nedestruktivních metod. Defekty jsou detekovány metodami elektroluminiscence a luminiscence mikroplasmy v teplotní závislosti. Teplota bude regulována ...