Now showing items 1-8 of 8

 • Aktivní chlazení automobilového světlometu 

  Žlebek, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout chlazení světlometu pomocí Peltierova článku. První kapitola má čtenáře seznámit se způsoby přenosu tepla. Dále se práce věnuje různým druhům chladičů a používaným plošným ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Měření slunečního záření 

  Chvátal, Michal
  Cílem Bakalářské práce je návrh a ověření levné metody pro orientační měření přímého a difuzního slunečního záření. Důvodem měření slunečního záření je odhad tepelného zisku budov. V práci je popsán rozdíl mezi termočlánkovými ...
 • Návrh tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím Peltierových termoelektrických modulů 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím peltierova modulu. V realizaci je použit osmibitový mikrokontrolér ATmega16 od společnosti ATMEL k lokálnímu ...
 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Strapko, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá vytvorením zariadenia pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltiérovho článku riadeného mikrokontrolérom.
 • Termoelektrická mlžná komora pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic 

  Tomčan, Petr
  Tato experimentální bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí termoelektrické mlžné komory pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic. V teoretické části této experimentální práce jsou popisovány základní ...
 • Zařízení pro kalibraci teplotních senzorů 

  Tomíček, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout zařízení umožňující kalibraci teplotních snímačů. Zařízení se skládá z teplotní komory s Peltierovým článkem. Část práce se zabývá prostředky pro měření, nastavení a regulaci teploty. Popisuje ...