Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci 

    Novotná, Veronika
    Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých ...
  • Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň 

    Kafka, Roman
    Práce pojednává o současném stavu poznání šíření tepla v živé tkáni. Je zde popsáno, čím je šíření tepla ovlivněno s existujícími možnostmi výpočtu. Pro řešení Pennesovy rovnice pomocí metody konečných prvků, je zde využit ...