Now showing items 1-13 of 13

 • Penzion 

  Veřmiřovský, Martin
  Předmětem mé diplomové práce je novostavba penzionu v obci Čeladná. Objekt má v jedné části dvě nadzemní podlaží a v druhé části je pouze jednopodlažní. Objekt je částečně podsklepen a nachází se na okraji obce na téměř ...
 • Penzion - jízdárna 

  Latochová, Marcela
  Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci ...
 • Penzion pro seniory 

  Homola, Jan
  V této diplomové práci je řešena projektová dokumentace k provedení penzionu pro seniory. Pozemek se nachází v obci Kozlany. Penzion slouží dlouhodobému ubytování 30 osob. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní patra. ...
 • Penzion s kavárnou 

  Jášková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace penzionu s kavárnou. Navrhovaný objekt se nachází v obci Čeladná u golfového hřiště Prosper Golf Resort Čeladná, v lokalitě určené pro stavby smíšené. ...
 • Penzion s pivovarem 

  Gőghová, Orsolya
  Novostavba penzionu s malým pivovarem situovaný v mestě Prostejov. Objekt je třipodlažní s plochou střechou, neni podsklepený. V prvním podlaží se nachází pivovar se skladem, středně velký kuchyň s příslušnými sklady, ...
 • Penzion se zázemím 

  Bencúr, Matej
  Jedná sa o penzion se zázemím v intraviláne mestskej časti Žilina – Závodie umiestnenej na rovinatom pozemku vedľa rieky Rajčianka. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt má 3 nadzemné podlažia a ...
 • Penzion v Píšti 

  Jaroš, Patrik
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby penzionu v Píšti. K penzionu přiléhá druhý objekt s wellness vybavením (není předmětem mé bakalářské práce). Penzion má pět bytových jednotek pro dočasné ubytování a jednu ...
 • Penzion ve Skalici 

  Moronga, Jozef
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení. Kapacita penzionu je 32 lůžek. Objekt je rozdělení na 3 časti, ubytovaní se stolováním trojpodlažní, ubytovaní dvojpodlažní , rodinný ...
 • Podnikatelský záměr – založení penzionu 

  Vystrčilová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru založení penzionu v obci Suchá Loz. Cílem práce je na základě marketingového výzkumu v dané oblasti stanovit možné varianty realizace. Nejvýhodnější z nich bude ...
 • Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na ...
 • Vytápění a příprava teplé vody penzionu 

  Beneš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá řešením otopného systému a přípravou teplé vody pro budovu penzionu. V práci je uvedena základní systematika teplovodních soustav a rozvodů vytápění. U nejčastěji používaných materiálů v teplovodních ...
 • Využití výhod příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění 

  Vystrčilová, Zuzana
  Diplomová práce analyzuje využití výhod příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnavatelem svým zaměstnancům. Osahuje návrh výhod, které přinášejí tyto příspěvky, oproti zvýšení hrubé mzdy.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...