Now showing items 1-7 of 7

 • Finanční posouzení výkonnosti stavebního podniku 

  Doležalová, Eva
  Předmětem diplomové práce je posouzení finančního zdraví a finanční výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů výkonnost a finanční zdraví podniku, účetní výkazy a na představení ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Bednářová, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Šustrová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti NOVA Blansko s.r.o. pomocí metody benchmarking. První část práce je tvořena teoretickými východisky dané problematiky. Druhá část se ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Bulvová, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Juránková, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje údaje vstupující do výpočtu, dále jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy. Praktická část představuje případovou studii, ...
 • Succession Planning and Job Commitment: Moderating Role of Employees’ Satisfaction in Selected Beverages Companies in Lagos Metropolis 

  Olatunji, Fadeyi; Kehinde, Oladele Joseph; Nwachukwu, Chijioke (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-01)
  Purpose of the article: Succession planning has become a misconstrued phenomenon in a global environment where organisations largely depend on their human resources for achievement, continuity and effectiveness. ...