Now showing items 1-7 of 7

 • Bezkontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Kruml, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezkontrastní techniky magnetické rezonance pro kvantitativní hodnocení prokrvení tkáně. Práce obsahuje popis základních funkčních principů magnetické rezonance a je zaměřena především ...
 • Fantomový přípravek pro perfusní zobrazování 

  Borovičková, Michaela
  Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se perfuzní analýzy. Cílem této práce je provést experimentální měření na fantomovém přípravku a následně vyhodnotit perfuzní křivky, díky nimž lze poté odhadnout perfuzní ...
 • Imaging video plethysmography shows reduced signal amplitude in glaucoma patients in the area of the microvascular tissue of the optic nerve head 

  Tornow, Ralf-Peter; Kolář, Radim; Odstrčilík, Jan; Labounková, Ivana; Horn, Folkert (Springer, 2020-09-23)
  Purpose To measure parameters of the cardiac cycle-induced pulsatile light absorption signal (plethysmography signal) of the optic nerve head (ONH) and to compare parameters between normal subjects and patients with different ...
 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Gallo, Vladimír
  V tejto práci sa nachádza základný popis princípu ultrasonografie, prehľad využívaných zobrazovacích módov, princíp kontrastného zobrazovania a prehľad základných segmentačných techník. Z uvedených metód boli v programe ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Zpracování obrazů při perfúzním zobrazování 

  Dolníček, Petr
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit skript pro program MATLAB, který je schopen načíst obrázky DICOM standardu, přečíst informace v jejich hlavičce a zvolit správnou sérii snímků pro perfuzní analýzu. Tato analýza je ...