Now showing items 1-4 of 4

 • Fantomový přípravek pro perfusní zobrazování 

  Borovičková, Michaela
  Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se perfuzní analýzy. Cílem této práce je provést experimentální měření na fantomovém přípravku a následně vyhodnotit perfuzní křivky, díky nimž lze poté odhadnout perfuzní ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Zpracování obrazů při perfúzním zobrazování 

  Dolníček, Petr
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit skript pro program MATLAB, který je schopen načíst obrázky DICOM standardu, přečíst informace v jejich hlavičce a zvolit správnou sérii snímků pro perfuzní analýzu. Tato analýza je ...