Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace významných spektrálních složek ve stresovém řečovém signálu 

    Dulesov, Egor
    Cílem této diplomové práce je seznámit se s problematikou analýzy a identifikace významných spektrálních složek hlasového signálu. Na základě studia odborné literatury provést výběr vhodných metod odhadu spektra. Dále ...
  • Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC 

    Kotek, Lukáš
    Náplní této bakalářské práce je seznámení se systémem BIOPAC a teorií elektrokardiografie. Po prostudování možností načtení analogových a digitální dat a měření EKG signálu systému BIOPAC byl navržen a následně sestaven ...