Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r.o 

  Soukop, Martin
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r. o., která se zabývá zemními pracemi, stavebními prácemi, rekonstrukcemi a zámečnictvím. Práce je rozdělena do tří ...
 • Aplikace pro monitorování a kontrolu zabezpečení rozsáhlých počítačových sítí LAN a WAN 

  Maloušek, Zdeněk
  Počítačové sítě se v současnosti používají mnohem více než před dvaceti lety. Počítače jsou využívány nejčastěji jako pro prostředek pro komunikaci, zábavu a skladování dat. Informace jsou dnes často uloženy pouze v ...
 • Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech 

  Černík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hledáním neobvyklých událostí (anomálií) v dostupných temporálních datech. V teoretické části je čtenář seznámen s existujícími technikami a algoritmy pro detekci anomálií v datech. Jsou zde také ...
 • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

  Žigárdi, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá normalizací textů vzniklých převedením z různých formátů a vytvořením výslovnostních slovníků. Jednou z jejich možností využití je například při strojovém zpracování řeči. Analyzovány jsou ...
 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Poradce při nákupech 

  Kocourek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou nalezení nejkratší cesty v obchodu pro zvolený nákup. Jsou zde popsány technologie pro tvorbu www stránek. Pro procházení stavového prostoru jsou uvedeny algoritmy k nalezení nejkratší ...
 • Porovnání technologií pro tvorbu informačních systémů 

  Hubený, Lukáš
  V této diplomové práci jsou porovnávány technologie pro tvorbu informačních systémů. Jsou srovnávány čtyři základní technologie: Php, ASP.NET, JSP a Perl. Porovnání technologií probíhá ve dvou fázích: První fáze je vesměs ...
 • Portace Perlu pro operační systémy Windows Mobile 

  Schad, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá portováním interpretru skriptovacího jazyka Perl na zařízení podporující operační systémy Windows Mobile. V první části se zaměřuje na představení operačního systému Windows Mobile a samotného ...
 • Sestavování fragmentů DNA 

  Paulenda, Ján
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...
 • Systém pro správu malé podnikové sítě 

  Holešinský, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat informační systém pro aktivní i pasivní správu malé podnikové sítě s důrazem na co největší automatizovanou správu a nasazení v produkční síti. Systém je vhodně navržen ...
 • Testování programového vybavení 

  Vadkerti, Miroslav
  Práca si kladie za cieľ vytvoriť metodiku pre automatizované testovanie zdrojového kódu vytvoreného v rámci projektu Liberouter. Navrhnutá metodika umožňuje na jednom počítači testovať kopatibilitu a použitelnosť programového ...
 • Vizualizace polohy senzorových jednotek 

  Hulanský, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezdrôtovými senzorovými sieťami pracujúci s protokolom IPv6. Vysvetľuje principy komunikácie u bezdrôtových senzorových sietí, a pomocou dodaných senzorových jednotiek je vytvorená takáto ...