Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika stanovení základu daně ve stálé provozovně 

    Válek, Lukáš
    Diplomová práce se zaměřuje na stanovení metodiky pro výpočet základu daně ve službové stálé provozovně slovenského daňového rezidenta v České republice na základě komisionářské smlouvy. Na základě analyzování českých ...
  • Zdanění stálé provozovny v České republice 

    Abrahamová, Eva
    Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště. Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se ...