Now showing items 1-9 of 9

 • Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články impedančními metodami 

  Křečková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků, zejména materiálem pro jejich aktivní vrstvy. Nejprve jsou popsány elektrické a optické vlastnosti halogenidových perovskitů a dále jsou uvedeny ...
 • Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články transientními metodami 

  Nakládal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním doby života nosičů náboje v perovskitových monokrystalech. Je formulován princip perovskitových solárních článků, charakterizovány jejich hlavní struktury a shrnuta historie vývoje ...
 • Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Henek, Tomáš
  Semestrální práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků. Popisuje strukturu perovskitu a část historie solárních článků, která vedla k použití perovskitu jako absorpční vrstvy. Dále jsou rozebrány metody ...
 • Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků 

  Salaukou, Aleh
  Táto práce se věnuje problematice fotovoltaických článků na bází perovskitu. V teoretické časti jsou popsány základní vlastnosti struktury perovskitu, jeho složení a použití v solárních článcích. Kromě toho se daná práce ...
 • Perovskitové materiály 

  Gavranović, Stevan
  Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických vlastností perovskitových monokrystalů připravených metodou inverzní teplotní krystalizace (ITC). Měření byla provedena na organicko-anorganickém monokrystalu MAPbBr3 a ...
 • Perovskitové solární články 

  Poláková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov. Teoretická časť tejto práce sa venuje stabilite perovskitovej vrstvy a perovskitových solárnych článkov, najmä potom chemickej a tepelnej stabilite. ...
 • Příprava perovskitového solárního článku 

  Lunga, Jiří
  Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava ...
 • Příprava perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou a jejich optimalizace 

  Poláková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov so štandardnou n-i-p štruktúrou. Teoretická časť tejto práce sa venuje predovšetkým stabilite perovskitových solárnych článkov, to znamená vplyvu tepelnej ...
 • Studium degradace perovskitových solárních článků 

  Hrbková, Silvie
  Práce se zabývala studiem degradace perovskitových fotovoltaických článků při jejich uložení v atmosférách s odlišnou vlhkostí. Byly připraveny fotovoltaické články s inverzní strukturou ITO/ PEDOT:PSS/ CH3NH3PbI3–XClX/ ...