Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh na zlepšení personálního řízení ve firmě 

  Hrušková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá personálním řízením a jeho vlivem na efektivitu práce ve firmě SICO RUBENA, s. r. o. Cílem této práce je zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných doporučení. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh nástrojů účinného personálního řízení v KB Systems CR, s.r.o. a Acti Bois CZ, s.r.o. 

  Pospíšilová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu personálního řízení ve firmách KB Systems CR, s. r. o. a Acti Bois CZ, s. r. o. Na základě zjištěných skutečností obsahuje řadu doporučení ke zvýšení efektivnosti ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Beránková, Sylva
  Cílem diplomové práce je návrh změn konceptu motivačního systému ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. Nejprve je provedena studie teorie z personální oblasti a z oblasti motivace lidí. Na základě teoretických východisek ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Danielová, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na personální řízení, motivaci, vztahy mezi motivací a spokojeností s prací. Dále se práce zabývá druhy ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Skočovská, Eva
  Hlavním cílem diplomové práci je návrh na zavedení změn v současném konceptu motivačního systému ve společnosti Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. v boji při zvládání stresu na pracovišti. Práce je komponována do tří částí. ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Hlavatý, Adam
  Předmětem této práce je návrh zlepšení motivačního systému společnosti Fontana s. r. o. na základě analýzy toho stávajícího. Teoretická část vysvětluje základní poznatky z oblasti motivace a motivačních teorií a slouží ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Nečasová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Slavíčková, Nikola
  Bakalářská práce je návrhem změn v personálním řízení podniku ve firmě TOS KUŘIM – OS, a. s.. Cílem téhle práce je navrhnout takovou změnu v oblasti personálního řízení, která bude pro podnik přínosem. Teoretická část ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení ve zvolené společnosti 

  Němcová, Veronika
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího stavu navrhnout žádoucí změny konceptu personálního řízení, které podpoří další úspěšný rozvoji podniku. První část práce je věnovaná teoretickým ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Mikulecká, Tereza
  Diplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy ...
 • Návrh změn motivačního systému ve společnosti Emos, spol. s r.o 

  Alexyová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh změn motivačního systému ve společnosti, který je proveden na základě analýzy stávajícího motivačního systému. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. ...
 • Návrhy na zlepšení personálních činností v organizaci 

  Šimeček, Filip
  Diplomová práce pojednává o personálním řízení a personálních činnostech v organizaci. V konkrétní podobě je aplikována na veřejnou správu – Úřad městské části Brno-Žabovřesky. Součástí práce je analýza personálních činností ...
 • Personální řízení ve společnosti Pars nova,a.s. 

  Opatovská, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem popisu pracovního místa personální ředitelky ve společnosti Pars nova a.s. Obsahuje analýzu pracovního místa personání ředitelky a návrh popisu pracovního místa, ...