Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

    Šicner, Jiří
    Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...