Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh plošiny simulátoru 

    Hlaváček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrlolou vybraných komponent paralelního mechanismu se šesti stupni volnosti. Mechanismus využívá jako vodící řetězce klikové mechanismy. Pro pevnostní výpočet je užito ...