Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika robotických hadů 

    Kubiena, Jaromír
    V této bakalářské práci se zabýváme matematickým popisem kinematiky a dynamiky neholonomních mechanických systémů. Následně se zaměříme na konkrétní mechanický systém, kterým je Čtyřnohý čtvercový robot s aktivními vazbami ...
  • Geometrické řízení hadům podobných robotů 

    Shehadeh, Mhd Ali
    This master’s thesis describes equations of motion for dynamic model of nonholonomic constrained system, namely the trident robotic snakes. The model is studied in the form of Lagrange's equations and D’Alembert’s principle ...