Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

    Židek, Michal
    Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...