Now showing items 1-1 of 1

  • Fundamentální analýza vybraných akcií 

    Stejskalová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...