Now showing items 1-1 of 1

  • Fundamentální analýza 

    Boukalíková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcie společnosti Philip Morris ČR. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a postupy fundamentální analýzy. V praktické části práce je provedena fundamentální analýza ...