Now showing items 1-3 of 3

 • Application of Delay Differential Equations in the Model of the Relationship Between Unemployment and Inflation 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The article deals with a formulation of the dynamic model which expresses the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment more accurately and which has become to be known ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...