Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerace fotoakustického snímkování 

    Nedeljković, Sava
    Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...