Now showing items 1-5 of 5

 • 3D modelování v prostření Photomodeler scanner 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této bakalářské práce je tvorba 3D modelu přemostění částí objektů stavební fakulty na ulici Rybkova. K vytvoření 3D modelu byla použita metoda blízké fotogrammetrie. Vlícovací body byly určeny protínáním z úhlů a ...
 • Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie 

  Naništa, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Při zpracování práce byla provedena kalibrace kamery, nasnímkovány ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

  Janči, Branislav
  Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Tomáše fotogrammetrickou metodou 

  Bugan, Bernard
  Obsahom tejto bakalárskej práce je vytvorenie 3D modelu kostola sv. Tomáša v Brne. Na vytvorenie modelu bola využitá Blízka fotogrametria a Letecká fotogrametria. Výpočet súradníc vlícovacích bodov bol vyhotovený s pomocou ...
 • Využití fotogrammetrie pro dokumentaci historických měřidel 

  Charvát, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Práce se zabývá zjištěním nejvhodnějšího způsobu vyhodnocení kalibrace ...