Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

    Štefancová, Eva
    V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
  • Kinetika elektrofotokatalytické dezinfekce vody 

    Štefancová, Eva
    V tejto práci bola overená elektrofotokatalytická dezinfekcia na vybraných mikroorganizmoch. Elektrofotokatalytický systém dovoľuje aplikáciu napätia na fotoanódu pokrytú vrstvou oxidu titaničitého. Dezinfekčný účinok bol ...