Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

  Klíma, Jakub
  Práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických panelů, zejména diagnostikou pomocí termovizní kamery. Jsou zde popsány defekty, které můžeme termovizní kamerou zkoumat a je vysvětlena příčina jejich vzniku. Praktická část ...
 • Moderní technologie pro soběstačné domy 

  Popara, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá témou energeticky sebestačných domov. V teoretickej časti sú vysvetlené jednotlivé zdroje energie. Sú rozdelené do dvoch hlavných skupín, zdroje tepla a elektrickej energie. V ďalšej časti je ...
 • Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů 

  Bajer, Tomáš
  Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace ...
 • Regulátor pro nabíjení NiMH akumulátorů z fotovoltaického panelu 

  Kašpárek, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit regulátor pro nabíjení NiMH akumulátorů z fotovoltaického (FV) panelu. Úkolem regulátoru je sledování maximálního výkonového bodu FV panelu (MPPT), řízení nabíjení a ...