Now showing items 1-2 of 2

  • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

    Jobánek, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
  • Zhodnocení kapacity nízkých přelivů při převádění extrémních průtoků 

    Jobánek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá určením hodnot součinitelů přepadu pro běžně používané typy nízkých přelivů. Srovnání jejich hodnot s hodnotami, které vychází dle zavedených postupů. Určení kapacity nízkých přelivů při dokonalém ...