Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru 

    Klinková, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování průběhu mikrobiálních kultur v bioreaktoru a hodnocení bioprocesu. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá produkcí mutantní formy proteinu cryptogeinu kvasinkou ...