Now showing items 1-7 of 7

 • Analyzátor sběrnice s hradlovým polem Spartan 3 

  Galia, Jan
  Předkládaná práce popisuje návrh a realizaci analyzátoru sběrnic. Tento analyzátor je naprogramován v hradlovém poli rodiny Spartan-3AN XC3S50AN. Návrh obsahuje paralelní paměť SRAM a grafický LCD displej. Výstup dat je ...
 • Překladač podmnožiny jazyka C v Pythonu 

  Lichtner, Ondrej
  Tato bakalařská práce se věnuje návrhu a implementaci překladače jazyka C pro mikrokontrolér PicoBlaze. V současnosti je vývoj aplikací pro tento mikrokontrolér limitován na použití asembleru. Cílem této práce je tedy ...
 • Překladač pro platformu EdkDSP 

  Baručák, Robert
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření překladového systému pro platformu EdkDSP. Prezentovány jsou dva odlišné přístupy ke konstrukci překladového systému určeného pro multiprocesorovou platformu. Práce je založená na ...
 • Přídavný displej LCD k laboratornímu přípravku s programovatelným obvodem 

  Pajskr, Jaroslav
  Důležitou součástí číslicového zařízení je rozhraní, kterým uživatel může kontrolovat stav zařízení, případně ho nastavovat. Existuje mnoho způsobů realizace takového rozhraní. Většinou se volí takové řešení, které postačuje ...
 • Simulace procesoru PicoBlaze v prostředí Eclipse 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou simulátoru mikroprocesoru PicoBlaze. Cílem práce je vytvoření grafického simulátoru tohoto mikroprocesoru v prostředí Eclipse jako rozšíření existujícího vývojového prostředí ...
 • Simulátor a debugger procesoru PicoBlaze 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá procesorem PicoBlaze a možnostmi jeho simulace a ladění. Představí čtenáři strukturu procesoru, jeho instrukční sadu a existující vývojové nástroje. Popisuje návrh a implementaci pluginu pro QDevKit, ...
 • Zadní část překladače podmnožiny jazyka C pro 8-bitový procesor 

  Horník, Jakub
  Překladač umožňuje programátorovi popisovat algoritmus ve vysokoúrovňovém programovacím jazyce s vyšší mírou abstrakce a strukturovaností, než poskytuje nízkoúrovňový strojový kód. Tato práce se týká návrhu zadní části ...