Now showing items 1-1 of 1

  • Model kompozitního nosníku s piezoelektrickou vrstvou 

    Hons, Richard
    Tato práce se zabývá řešením generování elektrické energie z vibrací pomocí piezoelektrického kompozitního nosníku. Je provedena rešeršní studie piezoelektrických materiálů. Dále pak určen a popsán analytický model ...