Now showing items 1-6 of 6

 • Koncepce tlačítkového piezo-generátoru 

  Kučera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí tlačítkového piezo-generátoru. V práci jsou popsány typy piezo-generátorů, vysvětlen piezoelektrický jev, typy piezoelektrických materiálů se zaměřením na piezokeramiku. Dále jsou ...
 • Měření náhradního obvodu piezoelektrického rezonátoru 

  Vomočil, Vojtěch
  Diplomová práce pojednává o obecném přehledu teorie piezoelektřiny zaměřeném jak na matematický popis, tak na popis vlastností piezoelektrických látek. Dále se zaměřuje na popis piezoelektrických rezonátorů s podrobnějším ...
 • MKP model piezoelektrických MEMS filtrů 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického MEMS filtru využitelného v cochleárním implantátu. Model tohoto filtru je vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i rešerše experimentálních ...
 • Ovladač tříosého nanometrického manipulátoru 

  Pernica, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem piezoelektrického jevu a jeho využití pro polohování s nanometrovou přesností v laboratorním využití. V práci je popsán přímý a nepřímý piezoelektrický jev, různé druhy piezoelektrických ...
 • Simulační modelování piezo-generátoru 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického tlačítkového generátoru energie. Model tohoto generátoru byl vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i stručné seznámení s piezo problematikou.
 • Využití piezo-materiálu pro získávání elektrické energie z vibrací 

  Hanus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z vibrací okolního pro-středí pomocí piezoelektrického vibračního generátoru. K modelování piezokeramiky a návrhu mechanické části generátoru byl využit simulační ...